Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT TH Nậm Lúc

Thôn Nậm Kha- Nậm Lúc - Bắc Hà - Lào Cai
0976775778
thnamluc@gmail.com